Betalingspørsmål

 

Det er Kredinor som tar seg av alt som har med faktura, inn og utmeldinger av våre medlemmer å gjøre.
De ansatte på senteret sitter ikke på betalingsinformasjon, derfor må alt taes opp direkte med Kredinor.

Kredinor
Kjøita 18, Kraftsenteret |4630 Kristiansand S.| Norway
Telefon: 38 62 00 90 | Faks: 3800 3061
E-post:  service@medlemshjelp.no | www.medlemshjelp.no

Våre kontrakter er basert på Autogiro, for å sikre smidigst mulig oppgjør for både medlemmene og klubben.
Siden Kampsportsenteret ikke sitter på kundeinformasjonen vil vi ikke klare å være behjelpelig med dine betalingspørsmål.
Har du noen spørsmål angående betalingen eller eventuelle feil ved betalinger, kan du kontakte Kredinor direkte.

Vanlige spørsmål i forbindelse med betaling

– Jeg har fått purring/ inkasso / regning som jeg lurer på.
Betal dem om de stemmer. Er du i tvil kontakt Kredinor.

– Jeg har fått nytt kontonummer/ byttet adresse/ tlf nummer osv.
Fyll ut en ny kontrakt med riktig kontoinformasjon. Du beholder samme vilkår som når du tegnet kontrakt.

– Jeg får manuelle giro, men vil ha autotrekk.
Kan hende at kontoinformasjonen var feil ved innmelding .
Fyll ut en ny kontrakt med riktig kontoinformasjon. Du beholder samme vilkår som når du tegnet kontrakt.

– Hvilken dato skjer avtaletrekk?

Alle avtaletrekk skjer den 15. hver måned. Dette gjelder alle våre treningsavtaler. For å holde best mulig oversikt og effektiv behandling av betaling har vi ikke mulighet til å ha andre trekkdatoer i systemet.

Vanlige spørsmål angående utmelding

Jeg har bedt barnet mitt si fra på trening om at de skal slutte, er avtalen oppsagt nå?
– Nei, avtalen må sies opp skriftlig til Kredinor.

Jeg har sendt facebookmelding, instagram-melding, snapchatmelding, e-post eller sms til en av instruktørene på Performance Kampsportsenter, er avtalen sagt opp nå?

– Nei, avtalen må sies opp skriftelig til Kredinor.

Jeg har gitt beskjed om at vi bare skal gå her i ett semester, er jeg sagt opp nå?

Nei, avtalen må sies opp skriftlig til Kredinor.

Hei, jeg har glemt å si opp, men dere burde sett at vi sluttet å komme, jeg skal ha pengene tilbake.
Hei. Vi føler med deg. Du har selv ansvar for å si opp din egen avtale slik som andre kontrakter du skriver. Avtalen blir ikke sagt opp før du selv har sendt skriftlig oppsigelse til Kredinor.

Hei. Jeg har ikke råd til å betale for medlemskapet mitt. Jeg vil avbryte kontrakten min.
– Hei. Ta kontakt med Kredinor.
De kan fortelle deg hvor lenge du har igjen av avtalen din og sende deg sluttfaktura.
Avtalen må sies opp skriftlig.

 


DanielBetalingspørsmål