Instruktører

Våre instruktører

Hovedinstruktør
Daniel Enberg

Karate
BJJ
Kickboxing

Se mer om Daniel her

Instruktør 

Natalie Svenningsen

Karate
Kickboxing
Kickboxing for girls

Se mer om Natalie her


Assistent instruktører

Aspiranter

GateSoftInstruktører